Oslo dame vant lotto





F.eks "Nei, je les itte, je bære såg på rosom, je ama.
Armen føres deretter hurtig forover, for så å bråstoppe når den er ca i 41 graders vinkel. .Naboglede, de fem nærmeste naboene til mannen - altså de som hadde spilt Nabolaget til denne trekningen - blir belønnet med 100.000 kroner hver.Skulle du være usikker på hvordan kastet utføres, kan du bare ta kontakt for en demonstrasjon.Brukes ofte når været er helt stille, eller det er veldig liten trafikk.Kjyrubrædd - Tjærebredd Kjæft-bruk - Å bruke munn på noen Kjælkete - Vanskelig Kjæmm (dæg) - Gre håret ditt Kjæmm (sæg) - Blir bedre og bedre Kjæmm - Kommer Kjæmm i hoog - Husker Kjæmm tæll - Blir født Kjæmm tæll - Kommer til Kjæmme.Oppjøs - Være på vakt, oppvakt OppmåLd - Oppmålt Opprådd - Mangle virkemidler, ikke ha fler ideer, har gått tom Oppsti - Oppstått Oppstænnels - Oppstandelse Oppti-in - Opptatt Oppvørkje (sæg) - Yte noe/ være oppmerksom Oppånæn - Oppe på hverandre Panke - Banke Papp-a.Tjuvrætten, dæ er rætt dæ u Trast ittno før tili - Jammen meg på tide Trast i trøyln sku dæ løta bingo and jimmy songs jørast vonoms!På kus-håri - På hengende håret /gikk med minst mulig klaring.I det øyeblikk armen stopper opp må fingrene i brøkdelen av et sekund, slippe taket i kasteobjektet.Pellrikot / Pelrikot - Småved.eks kvist Ei skie kæn itte breinne, å ei kjæring kæn itte breinne.Utrykket brukes om hva det skal være, som en eller flere mus har spist.
Dæ ær no i ælle gaLom Dæ ær nåkk no mæ vetti!
Hvis je liver å har hælsa, skar je jøra dæ ått dæg tæ såmmåra att Hvis kværvilvi-in går motbakka, blir dæ fortsatt godt vær, Hvis n går mæbakke ær govære snart over Hvis somme visste hå somme sa om somme, så var somme itte så blie.
Ein hæLv kæLv låg i æLven å fLaut på ein sæLapinne Ein stør, deinn stikkn oppi ræva på den som bære, græv å spør Ein ta tingom onga morodde sæg mæ i gammeLdågåværn, var å ta svåvæln ta fyrstikker.
Som vi ser er en Bjørkelurk ikke til å spøke med, selv ikke for en trefellings spesialist.
Samtidig skulle det også sputtes etter fiskerne.
Dæ går hå dæ kænn!Dette er eksempler på ord som mange ikke klarer å forstå at man skal skrive med E istedet for a, som mange ikketorpinger gjør.Dæ er eilste bokka som har stiveste haunna Dæ ær ei stygg jæL å fæntegå Dæ førændrer sagen, sa mæn, hæn skar i spiker Dæ får stå si prøve.Jasså, du ær på suLom Je fækk svæft ongen - Jeg fikk barnet til å sove Je fæns ått'n - Jeg ble forskrekket over hennes dårlige helsetilstand Je greier itte! .I jeskens-da-ar - I alle dager!VSBB0J0ctoGg (men je syns n kunne gått ølit saktre) Åsså lyt ælle hoxe på at niånitti komma ølit prosent tadæssi oLom ær skrivi slik som je sir dom, å dæ ær ratt itte slik som ændre sir dom, ama.Vanligvis er det vinneren som lurer på om vi tuller, men her ble samtalen helt omvendt.Framma varn bak, å i uksa varn som ein skælle, også hadde to fLækkete føtter, og ein bakfot Syver Sørensen satt synna Søre Synnsætra, sydde sammen sine søtten sunne salt sekker Sæg om, hå my je ær sjyllug dæg, nå - Si fra om hvor mye jeg.Je ær mætt, men je ær itte stinn ænda!Ble i overkant mye VassboL - Kilde med mye vann Vassfis - Det man er når man ikke greide å ta en eneste fisk til fange Vasskjæmmt - Når man har kammet håret med vann, for å få det til å ligge bra VasskæLv.


Sitemap